Warunki użytkowania

Witamy w klubie DICOTA! Tutaj znajdą Państwo dokładny regulamin:

Wprowadzenie

DICOTA Club to ekskluzywny program partnerski DICOTA Schweiz AG ("DICOTA") dla małych i średnich firm ("Partnerzy SMB"), którzy chcą zwiększyć swoje przychody i marże, uprościć procesy biznesowe i skorzystać z atrakcyjnych i ekskluzywnych korzyści klubowych dzięki profesjonalnym rozwiązaniom do przenoszenia urządzeń mobilnych i akcesoriom IT. DICOTA ceni lojalne, wzajemne i trwałe partnerstwo i chce rozwijać się razem z zaangażowanymi sprzedawcami IT.

Klub DICOTA służy zarejestrowanym użytkownikom jako centralna platforma komunikacyjna dla wiadomości, produktów, wydarzeń, szkoleń, narzędzi, wsparcia, nagród i innych ważnych informacji dla obszarów sprzedaży, marketingu i usług DICOTA. Usługa ta jest oferowana przez DICOTA bezpłatnie i na zasadzie dobrowolności. DICOTA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tę uprzejmość i zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferty w dowolnym momencie.

Warunki użytkowania i uczestnictwa

Klub DICOTA jest przeznaczony dla wszystkich sprzedawców IT z segmentu SMB, którzy sprzedają produkty DICOTA w krajach uczestniczących. Korzystanie jest zarezerwowane dla osób prawnych, osoby prywatne są wykluczone z korzystania. Nie ma ogólnego prawa dostępu. DICOTA wyraźnie zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub ograniczenia dostępu do poszczególnych obszarów klubu.

Dystrybutorzy są wykluczeni z udziału w programie partnerskim, podobnie jak wielonarodowi partnerzy DICOTA i partnerzy DICOTA z indywidualnymi umowami, które zawierają specjalne i projektowe warunki i/lub ustalenia dotyczące premii.

Proces rejestracji

Aby korzystać z Klubu DICOTA, należy zarejestrować się online, podając swoje dane kontaktowe i inne szczegóły, a użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych informacji. Po otrzymaniu Państwa rejestracji, DICOTA zweryfikuje Państwa uprawnienia. Jeśli na stronie internetowej DICOTA pojawią się jakiekolwiek niejasności dotyczące uprawnień, z użytkownikiem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dodatkowymi instrukcjami. Jako użytkownik są Państwo zobowiązani do odpowiedniej aktualizacji swojego profilu w przypadku zmian.

Program nagród

Jako zachętę, DICOTA oferuje Państwu interesujący program nagród. Ujawniając odpowiedni numer(y) klienta dystrybucyjnego, Państwa zakupy DICOTA są przypisywane do Państwa konta punktowego. Dane są odczytywane co miesiąc. Współczynnik konwersji "wielkość zakupów/punkty premium" wynosi 1 EUR/CHF = 1 punkt.

DICOTA zastrzega sobie prawo do zmiany współczynnika konwersji w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Zbieranie dodatkowych punktów

Istnieje możliwość zbierania dodatkowych punktów w Klubie DICOTA. Informacje na ten temat będą przekazywane na bieżąco.

Premie / bony bezgotówkowe

DICOTA stara się przedstawić autoryzowanemu użytkownikowi interesujący wybór nagród, które można wymienić na zebrane punkty klubowe. Oferta może się stale zmieniać. Nagrody można zrealizować za pośrednictwem jednej z następujących opcji Sklepy premium proszę zamawiać. Nagrody bezgotówkowe są zazwyczaj dostarczane pocztą w ciągu kilku dni.

DICOTA zastrzega sobie prawo do zapewnienia nagród zastępczych o porównywalnej wartości, jeśli określona nagroda nie będzie dostępna. Wymieniona nagroda nie może zostać zwrócona ani wymieniona.

Program nagród może zostać zmodyfikowany lub zakończony przez DICOTA w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Aspekty podatkowe

Wszelkie istotne aspekty podatkowe związane z realizacją nagrody lub zwrotu premii są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika i muszą być przez niego uregulowane.

Wykorzystanie materiałów

Użytkownik może wykorzystywać materiały sprzedażowe, marketingowe, fotograficzne i wideo wyłącznie do celów komercyjnych. Zmiany lub modyfikacje materiałów są wyraźnie zabronione. DICOTA jest jedynym i wyłącznym właścicielem Materiałów. DICOTA dostarcza wszystkie treści w dobrej wierze, ale nie udziela żadnych innych gwarancji z Państwa strony.

Własność

Klub DICOTA, jak również cała jego zawartość, jest własnością firmy DICOTA. DICOTA zastrzega sobie wszelkie prawa. Użytkownik nie może zmieniać, modyfikować, licencjonować ani sprzedawać informacji lub treści pochodzących z portalu bez wyraźnej zgody.

Ochrona danych

DICOTA nie przekaże Państwa danych osobowych stronom trzecim, ale wykorzysta je wyłącznie do działań związanych z klubem. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania biuletynu Klubu, mogą to Państwo zrobić w dowolnym momencie w obszarze "Moje konto" lub klikając "Anuluj subskrypcję" w biuletynie. Wszystkie szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo na stronie internetowej Klubu w zakładce "Polityka prywatności".

Zakończenie

DICOTA może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu DICOTA w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Po zamknięciu klubu nie mają Państwo prawa do rejestracji lub wymiany niewykorzystanych punktów. Mogą Państwo anulować swoje uczestnictwo w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Proszę wysłać e-mail na adres club@dicota.com i natychmiast otrzymają Państwo potwierdzenie.

Ograniczenie odpowiedzialności

DICOTA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Portalu Klubu. Dotyczy to w szczególności utraty danych, przerw w działalności i/lub utraty zysków. DICOTA nie może zagwarantować kompletności, poprawności i wiarygodności publikowanych informacji. Możliwe jest, że poszczególne usługi, promocje, produkty lub nagrody mogą nie być dostępne w Państwa kraju.

Warunki użytkowania

DICOTA może w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i ze skutkiem natychmiastowym, zmienić niniejsze Warunki użytkowania. Aktualna wersja na stronie internetowej Klubu będzie obowiązywać przez cały czas.

Miejsce jurysdykcji

Zastosowanie ma wyłącznie prawo szwajcarskie. Miejscem jurysdykcji jest sąd rejonowy w Höfe, CH-8832 Wollerau.

Status: 07.12.2021

pl_PLPL